جرایم مالیاتی عملکرد

2772 بازدید 1398-03-11

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

تکالیف قانونی
00:01:01
دقیق محاسب
1398-03-11
مالیات حقوق
00:01:00
دقیق محاسب
1398-03-11
شرایط معافیت های مالیاتی شرکت ها
00:01:00
موارد قبولی پرداخت ارزش افزوده
00:01:00
جرم مالیاتی
00:01:00
دقیق محاسب
1398-03-11
روند رسیدگی به شکایات
00:01:00
دقیق محاسب
1398-03-11

سناریو :

  • جرایم مالیاتی عملکرد :
  • این جرایم عبارتند از: 2.5% ماهانه بابت عدم پرداخت مالیات ابرازی و ما به التفاوت برگ تشخیص و اظهارنامه از تاریخ مطالبه تا صدور برگ قطعی به مدت حداکثر یک سال،...
  • 30% جریمه غیر قابل بخشش بابت عدم ارسال اظهارنامه و کتمان درآمد برای اشخاص حقیقی و حقوقی
  • 20% عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک و ترازنامه و سود و زیان بابت هر مورد/ عدم ارسال لیست حقوق ماهانه 2% و عدم ارسال لیست پیمانکاری ماهانه 1%...
  • 10% مالیات تکلیفی و حقوق پرداخت نشده و 5% ماهانه بابت تأخیر در پرداخت/ و عدم ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه معاملات فصلی 1 %و عدم صدور صورتحساب با مشخصات کامل مودی  2 %.
  • کلیه جرایم قابل بخشش، با تقاضای مودی و خوش حساب بودن بخشیده میشه.
  • راه های ارتباطی:

تلفن: 02333350301

31220-023

همراه: 09192314883

سایت: hesabdar724.com

اینستا: Hesabdar724

تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار