مرکز نگهداری سالمندان - بد خلقی سالمند

2968 بازدید 1397-05-10

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

سناریو :

  1. رفتاربا سالمند
  2. سالمندان مثه شیشه شکنندن ، و با کوچکترین رفتاری ، غمگین ، رنجیده و افسرده میشن ، و احساس ناراحتی می کنن.
  3. بهره برداری شخصی از منابع مالی و وسایل شخصی وی و نیز بی توجهی به نیازهای روزانه و مالیش؛
  4. نوعی بدرفتاری مالی به حساب می یاد؛ پس استقلال مالی شو  نگیر .
  5. توهین کلامی ممنوع ؛ فریاد یا تهدید ، بر احساسات و عزت نفس سالمند اثر مخربی می ذاره .
  6. همچنین یادآوری فراموشی ها، ناتوانی ها و اشتباهات اون  از جمله رفتار های رایجه که اون ها رو منزوی می کنه؛
  7. و مانع از مشارکت در کار ها و بیان نظراتش می شه .
  8. رسیدگی های بدون ضرورت گاهی نتایج معکوس به بار می یاره؛ و اعتماد به نفس اون ها رو کاهش می ده .

تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی