شرکت بستنی روز :


  • نام مدیرعامل :
  • نوع شخص :
  • نوع :
  • جایگاه در زنجیره تامین :

#Tags :

کسب_و_کار وندور تامین_کننده

راه های ارتباطی :


شماره های تماس :

  • 77349656

آنلاین :

آدرس :

  • : تهران - چهارراه تهرانپارس - خیابان دماوند - خیابان اتحاد- مقابل هفتم غربی - پلاک 25 کدپستی 1658919613
  • کدپستی :

شبکه های اجتماعی :

کشن ها


برندها :


نام وبسایت درباره

جوایز / مجوزها / استانداردها :


نام نوع توضیحات

فروشگاه ها :


نام مدیر شماره تماس وبسایت

شرکت های پشتیبانی :


نام مدیر شماره تماس وبسایت