ماساژ مانو :


سالن تخصصی ماساژ مانو با پرسنل تایلندی و ایرانی در دو سانس خانمها و آقایان

  • نام مدیرعامل :
  • نوع شخص :
  • نوع :
  • جایگاه در زنجیره تامین :

#Tags :

ماساژ کسب_و_کار وندور تامین_کننده

راه های ارتباطی :


شماره های تماس :

  • 22621020

آنلاین :

آدرس :

  • : الهیه خ مهدیه کوچه لسانی باشگاه باربد ماساژ مانو
  • کدپستی :

شبکه های اجتماعی :

کشن ها


برندها :


نام وبسایت درباره

جوایز / مجوزها / استانداردها :


نام نوع توضیحات

فروشگاه ها :


نام مدیر شماره تماس وبسایت

شرکت های پشتیبانی :


نام مدیر شماره تماس وبسایت