صفر علي قربانعلي زاده :


  • نام مدیرعامل :
  • نوع شخص : حقيقي
  • نوع :
  • جایگاه در زنجیره تامین :

#Tags :

کسب_و_کار وندور تامین_کننده

راه های ارتباطی :


شماره های تماس :

  • 04623224641
  • 04413459600

آنلاین :

آدرس :

  • دفتر مركزي : خيابان طالقاني پاساژ مرمر طبقه اول
  • کدپستی : 0

شبکه های اجتماعی :

محصولات :


دستگاه جوشكاري STUD
دستگاه جوشكاري STUD

کشن ها


برندها :


نام وبسایت درباره

جوایز / مجوزها / استانداردها :


نام نوع توضیحات

فروشگاه ها :


نام مدیر شماره تماس وبسایت

شرکت های پشتیبانی :


نام مدیر شماره تماس وبسایت