کلینیک سامیا :


ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی توسط متخصصین و اساتید دانشگاهی

  • نام مدیرعامل :
  • نوع شخص :
  • نوع :
  • جایگاه در زنجیره تامین :

#Tags :

دندانپزشکی کلینیک دندانپزشک کسب_و_کار وندور تامین_کننده

راه های ارتباطی :


شماره های تماس :

  • 02122793747
  • 02122793797
  • 02122793747

آنلاین :

آدرس :

  • : پاسداران، بوستان هفتم، پلاک 167، واحد 102
  • کدپستی :

شبکه های اجتماعی :

کشن ها


برندها :


نام وبسایت درباره

جوایز / مجوزها / استانداردها :


نام نوع توضیحات

فروشگاه ها :


نام مدیر شماره تماس وبسایت

شرکت های پشتیبانی :


نام مدیر شماره تماس وبسایت